Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
I kirken fandtes der nogle kalkmalerier, som under en restaurering i 1928 blev afdækkede, men disse kalkmalerier er atter malet over.
Der står den dag i dag en sten i våbenhuset, den har sandsynligvis været vievandsten i Bovense Kirke i den kartolske tid indtil 1536.
Stenen har været borte i omtrendt 300 år, men vi ved noget om den fra ca. 1870 skønt den først blev genkendt noget senere.
Den kendte Odense bisp Jacob Madsen visiterede flittigt sine Kirker, da han var på besøg i Bovense Kirke d. 27 april 1588.
Da han kom ind af døren så han en vievandsten, som han sagde skulle fjernes.
Sognepræst Hr. Niels Frandsen sagde at den skulle blive fjernet med det samme.
Der var gået mere end 50 år siden reformationens indførelse, så bispen var meget utilfreds med at den stadigvæk stod der.
Vi hører først om stenen igen i 1870, hvor den blev brugt til grisetrug på Bovense Kro - unægteligt noget af en nedtur!
Ingen ved hvor længe den stod på Kroen, men den kan have stået der længe.
I Svendborg Amts historiske samfunds årskrifter 1925
beskriver lærer Albert Thomsen, Aunslev og Bovense Kirke, han fortæller om vievandstenen, der skulle fjernes fra Kirken.
Gdr. Anders Pedersen læste historien og tænkte, at det måtte være den mærkelige sten, han vidste stod i haven til et hus ved hans mark, nu Kertemindevej 161.
Idet  den passede godt til beskrivelsen af en vievandsten.
Konen i huset var født på Bovense Kro 1872 og havde fået stenen med hjemmefra, den blev brugt som blomsterkumme i hendes have.
Tanke blev til handling, Anders Pedersen fik overladt stenen for 15 kr. og kørte den ud til Nyborg Museum, som han havde nogen forbindelse med.
Den kom til at stå i et hjørne af museets gård og førte en upåagtet tilværelse i mange år.
Så skete der det at yngre generationer kom til at læse den samme artikel af Albert Thomsen og i løbet af 1980'erne opstod den tanke at få stenen tilbage til Bovense Kirke.
Menighedsrådet med pastor Bukh som formand og Jørgen Nielsen som næstformand gjorde en god indsats for sagen, men det er ikke så ligetil at få effekter, som et museum har erhvervet, flyttet andre steder hen.
Museumsinspektør Knud Hornbeck var imidlertid meget forstående og hjælpsom.
Han søgte om tilladelse til at flytte stenen, museumsfolkene anså det også for overvejende  sandsynligt, at det virkeligt er en vievandsten, der oprindeligt stod i Bovense Kirke.
Den 12 december 1995 kom stenen tilbage og blev opstillet i et hjørne af våbenhuset i Bovense Kirke, den står ca. 25 cm. over gulvet på en anden granitsten.
Alt dette sket i samarbejde med Knud Hornbeck, idet museet stadig ejer og har ansvaret for stenen.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke