Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
Fødslen
Hvis forældrene er gift, og der har været en jordemoder til stede ved fødslen, skal forældrene ikke anmelde fødslen til præsten. Det påhviler jordemoderen.
Har der ikke været en jordemoder til stede, skal forældrene selv anmelde fødslen til præsten senest efter 14 dage.
Hvis forældrene ikke er gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, skal der senest 14 dage efter fødslen udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring hos præsten eller på www.personregistrering.dk Er dette ikke sket inden for 14 dage, indledes en faderskabssag ved Statsforvaltningen.
I alle tilfælde skal et barn have navn senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller ved navngivning.
Dåben
Ved barnedåb henvender man sig, før barnet er fyldt 6 måneder, til præsten for at aftale dato for dåb, gerne pr. telefon eller e-mail. Senest 3 uger inden dåben skal præsten oplyses om navn på barnet, samt navn og adresse på mindst 2 og højest 5 faddere (En gudmor/-far, hvis forældrene ikke selv bærer barnet til dåben, kan eventuelt være en 6. fadder). Ca. 1 uge inden dåben mødes man med præsten til gennemgang af dåben.
Navngivning
Ved navngivning henvender man sig, senest 6 måneder efter barnets fødsel, til præsten. Er forældrene ikke gift, skal omsorgs- og ansvarserklæring foreligge i underskrevet stand eller faderskabssagen skal være færdigbehandlet i Statsforvaltningen.