Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Menighedsrådsmøder 2017
Menighedsrådet holder følgende møder i efteråret: 20. september, 26. oktober og d. 21. november. Alle møder begynder kl. 19.30 og finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården.
 
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
Dagsordener til Menighedsrådsmøder:
 
Sognemøde i Hjulby Kirke
Torsdag d. 5. oktober
kl. 19.30
Vores fælles kirke er ram­men om de særlige begiven­heder i vores liv. Vi kommer i kirken når børnene skal døbes. Vi kommer i kirken når de unge skal konfir­meres. Vi kommer i kirken når brudepar skal giftes. Vi kommer i kirken for at tage afsked med vores døde.
Det er naturligt og selvfølge­ligt for langt de fleste af os.
Vores kirke ligger imellem alle vores andre huse. Vores kirke har sin plads i vores lokalsamfund.
Men hvordan kan vores fælles kirke blive en endnu mere aktiv og levende del af vores lokalsamfund?
Det er en overvejelse som vi i Aunslev Bovense og Hjulby menighedsråd tit og ofte taler sammen om når vi mødes.
Nu har vi fået den ide at invitere flere med til at tage del i den samtale.
En samtale, der uden tvivl munder ud i en række gode forslag til hvordan vi kan skabe liv og fællesskab i vores lokalsamfund.
Derfor inviterer vi til Sogne­møde i Hjulby kirke Torsdag d. 5. oktober kl. 19.30
Vi sender en særlig invita­tion til dette møde til jer, der bor i Hjulby sogn.
Vi håber at se rigtig mange.