Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke


Program for »Klubben« i foråret 2018

Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården til en indholdsrig eftermiddag i hinandens hyggelige selskab.
Alle der har tid og lyst er meget velkomne.

Torsdag d. 18. januar kl. 14.00 - BEMÆRK!! denne dag er tidspunktet ændret
Fhv. præst og provst i Nr. Broby Palle Jensen kommer og fortæller om de lyse sider af præstegerningen. Han kalder sit foredrag »Herren er en munter mand« om kirkeminder og glædesglimt fra en præstegerning i Fyens Stift.

Torsdag d. 8. februar kl. 14.30
Kaptajn Jens Christian Christiansen fortæller i ord og bil­leder / film om sit spændende liv til søs fra dæksdreng til kaptajn på de store containerskibe i A.P. Møller-Mærsk.

Torsdag d. 1. marts kl. 14.30
Vores egen gode organist Anne Marie Jørgensen og hendes mand Knud Erik kommer og underholder os med musik og sang krydret med sjove og muntre fortællinger. En festlig eftermiddag i det bedste musikalske selskab.

Torsdag d. 22. marts kl. 14.30
Vi får besøg af Henning Vemmelund Pedersen som vil fortælle om sit arbejde i den internationale landbrugs­udviklingsfond gennem de seneste 31 år. Hennings arbejde har strakt sig over 3 kontinenter og 11 lande afsluttende med 5 år i Vietnam og andre lande i Syd­østasien. Henning er opvokset som søn af naboen til præstegården i Skalkendrup og udgangspunktet for foredraget starter der.

Torsdag d. 12. april kl. 14.30
Så er der bankospil og så gik den sæson!

Torsdag d. 17. maj
Vi tager på udflugt ud i den grønne forsommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere informationer kommer senere.
OBS OBS OBS
Der har desværre flere gange været problemer med kørsel til og fra møderne i klubben. Det vil vi forsøge at rette op på. Kørsel bestilles senest onsdagen kl. 12.00
hos Jytte Sørensen tlf. 65 36 12 51/40 51 18 74 eller hos Iris Hansen tlf. 65 36 13 54/30 54 17 48. Transport koster 20 kr. Der er stadig plads til rolator og kørestol.