Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Hjulby Kirke
Hjulby kendes fra skriftlige kilder fra 1180’erne, og byen var i alt fald fra den tidlige middelalder krongods. Der var sandsynligvis også en kongsgård. I middelalderen var der tillige en kirke.
Efter Nyborg Slots opførelse mistede Hjulby efterhånden sin betydning, og i forbindelse med reorganiseringen af kirken efter reformationen blev Hjulby Kirke nedrevet 1555 og sognet lagt ind under Nyborg Sogn. Muligvis er nogle af granitkvaderne fra kirken benyttet ved opførelsen af Nyborg Vor Frues
kirketårn i 1581.
I 1997 gennemførte Odense Bys Museer en lille arkæologisk undersøgelse, hvorved kirkegården og kirkebygningen blev nærmere lokaliseret øst-sydøst for den eksisterende landsby Hjulby.
Den nuværende Hjulby Kirke er rejst på et højdedrag i den østlige udkant af det nuværende Hjulby. Kirken er opført af røde teglsten og består af skib, hvortil knytter sig et kor i øst og et tårn med to sidebygninger i vest. Kirken er opført 1882 efter tegning af arkitekt Frederik Vilhelm Tvede (1826–91), som i øvrigt forestod restaureringen af Nyborg Vor Frue Kirke i 1870 og bygningen af Nyborg Rådhus. Kirken blev opført for Nyborg Kirkes kapitaler formedelst 25.000 kr. og var ejet af Nyborg Kirke indtil 1956, da den blev udskilt fra Nyborg ved oprettelsen af det tredje præsteembede i pastoratet. Kirken er et typisk eksempel på kirkebygningsstilen i slutningen af 1800-tallet.
Kirkens alterfigur, en mandshøj kopi af Thorvaldsens Kristus, er ligesom alterstagerne og altersølvet (også i stilen fra 1800-tallets slutning) skænket af tre søstre Worm fra Nyborg i 1883.
Orglet er et firestemmers Frobeniusorgel.
Farvesætningen i koret er, ligesom altertæppet og vægtæppet, udført af kunstneren Anne Marie Egemose, Assens, i forbindelse med kirkens 100 års-jubilæum. Motivet på altertæppet er en stiliseret mark i brune og grønne nuancer, der afspejler Hjulby sogn som et landsogn med tæt tilknytning til jorden og væksten. Jordfarverne symboliserer døden, mens de grønne farver, som gentages i vægtæppet, står for håbet og det evige liv.
Døbefonten i nygotisk stil er udført i 1876 til Nyborg Kirke af billedhugger Niels Herman Bondrup, København, efter tegning af V. Tvede. Den blev flyttet til Hjulby Kirke efter restaureringen af Vor Frue Kirke i 1971-72.
Dåbskanden fra 1990 er udført af billedhugger Flemming Knudsen, Regstrup.
Kirkeskibet er udført af buntmager C. Clausen, Nyborg, og ophængt i kirken 1918 af forældrene til maskinmester Svend Danielsen fra Hjulby, der blev dræbt, da hans skib blev torpederet af en tysk ubåd d. 13. juli 1917.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
Menighedsrådet ved Aunslev, Bovens og Hjulby kirker har vedtaget et forslag fra
Martin Nannestad Jørgensen vedr. indvendig udsmykning af Hjulby kirke

- klik her>>