Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
 
2018-19

 
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
Hjertestarter redder liv
På præstegården i Skalkendrup, og mange andre steder i sognene,
hænger der en hjertestar
ter. Den i præstegården er betalt af menighedsrådet og med i prisen er et kursus i at betjene den. Det er en kendsgerning, at flere får problemer med hjertet og kommer du i den situation at være vidne til et hjertetilfælde, er både du og patienten godt hjulpet, hvis du har gennemgået et sådant kursus. Derfor tilbyder menighedsrådet alle interesserede i sognene at deltage i et kursus.
Der er plads til ca. 16 deltagere og kurset vil blive afholdt i januar måned.

  For nærmere information og for tilmelding til kurset kontakt da venligst Solvejg Østerbæk Hansen
   på tlf. 29 64 71 50
Spil - Dansk Dagen
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen
Gæst: Kirstine Bonde
Spil Dansk Ugen er musikli­vets festuge. Hvert år samler Spil Dansk Ugen danskerne omkring fællessang. Det er godt og sjovt at synge, og det er også sjovere at synge sam­men med andre. I år markerer vi Spil Dansk Ugen med en sangaften onsdag den 30. oktober kl. 19.30. Sangen vil danne udgangspunktet for en aktiv aften med causeri omkring musikken og aktiv medvirken i fællessangen. Til at præsentere sangene får vi besøg af Kirstine Bonde, som er uddannet klassisk sanger fra konservatoriet i Esbjerg og nu bosiddende i Nyborg.

Efterårskoncert
Tirsdag d. 12. november kl. 19.30 i Aunslev Kirke
Aftenens solister har begge en lang musikkarriere bag sig, og har spillet sammen utallige gange i forskellige sammenhænge. Denne gang vil de spille et smukt, sjovt og varieret program med violin og fløjte som soloin­strumenter, men de vil også akkompagnere hinanden på klaver og orgel, og de vil be­nytte lejligheden til at sidde på orgelbænken sammen til firhændigt spil og også udfordre fløjten og violinen med orgelets pedalspil.
Bjarne Hansen er tidligere koncertmester i Odense Symfoniorkester, og rejser nu Danmark rundt og spil­ler koncerter både solo og i landets symfoniorkestre. Eva Østergaard har i mange år været solofløjtenist i Det kgl Kapel, og fungerer nu som korleder og organist i Vissenbjerg Kirke.

Gospel Workshop - vender tilbage!!

Søndag d. 17. november kl. 09.30-15.00
Om formid­dagen indstu­derer vi nogle glade gospelnumre under ledelse af Stephan Kaae.
Om eftermiddagen synger vi, hvad vi har øvet os på ved gudstjenesten i Aunslev kirke kl. 15.00.
Velkommen til en dag fuld af sang og musik af glæde og af grin midt i den mørke november.
Alle er meget velkomne.!!
Tilmelding til frokosten senest d. 6. november på  mls@km.dk
Julekoncert

Søndag d. 8. december kl. 19.00 i Aunslev Kirke
Ullerslevkoret har eksisteret i 40 år og er i dag et dame­kor bestående af 22 sang­glade kvinder! Vi synger hver tirsdag kl. 19.00 i vores dejlige øvelokale på Dalgaard i Ullerslev under kyndig direktion af vores dirigent, Carsten Madsen. I årets løb deltager vi i for­skellige arrangementer, især ved juletid, og giver også selv koncerter. Til julekon­certer synger vi både kendte og ukendte julesange, så er noget til alle. Vi glæder os til at synge sammen med Agedrup Kirkekor den 8. december 2019.
KONCERTEN MED ULLERSLEVKORET OG AGEDRUP KIRKEOR ER AFLYST!!

VI ARBEJDER PÅ ET ALTERNATIV!