Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
 
2017

 
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk

Spil - Dansk Dagen
Torsdag d. 2. november
kl. 19.30
Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge. Hvert år samler Spil Dansk Ugen danskerne omkring fælles­sang. Det er godt og sjovt at synge. Det er endnu bedre og også sjovere at synge sammen med andre. I år markerer vi Spil Dansk Ugen med en sangaften torsdag d. 2. november kl. 19.30.
Vi får besøg af Uffe Most, der er uddannet som pianist og dirigent og derudover er han også komponist. Til daglig er han musikskolele­der ved Odense Musikskole. Han kommer med »Musi­kalsk foredrag omhandlende Johannes V. Jensens sange og digte«.
Med fokus på såvel teksten som på komponister, der har ladet sig inspirere af dem, vil sangen danne udgangspunktet for en aktiv aften med causeri omkring musikken og aktiv medvir­ken i fællessangen. Skulle sangene være ukendte, så glæd jer kun! - der bliver tid til at stifte bekendtskab med dem gennem indstudering af melodierne.
Efterårskoncert:
Onsdag d. 22. november
kl. 19.30 i Aunslev kirke
Saxofonisten Morten Øberg der kommer fra Odense og Povl Christian Balslev, der er organist i Vor Frue kirke i Svendborg har de sidste par år spillet en del koncerter rundt om i landet. Deres programmer er som regel præget af musik med nor­disk tone. Duoen er i øjeblik­ket ved at indspille en cd med melodier, der knytter sig til årstiderne. Koncerten i Aunslev bliver således en forsmag på efterårs melo­dierne og der vil bla. være musik af Carl Nielsen, Jan Garbarek, Jan Johanson, Otto Mortensen samt af de to musikere selv.
Filmaften
Tirsdag d. 31. oktober

kl. 19.00 i konfirmandstuen
Vi ser filmen om Martin Luthers liv. Først som munk senere som manden bag bruddet med katolicismen og som skaber af reforma­tionen, der ramte Danmark i 1536. Filmen giver os et indblik i hvem Martin Luther var og hans banebrydende og visionære tanker. Filmen giver os en indgang til at forstå reformationen, der tog sin begyndelse i Tysk­land i 1517 og som vi såle­des fejrer 500 året for i år.
Undervejs serveres et let traktement. Der vil bl.a. være mulighed for at smage et glas Luther øl.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke