Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Af Kirkens to klokker er den store den ældste.
Den er støbt i 1595 af den tyske klokkestøber Mattias Benninc i Lybæk.
Dens indskrift lyder:
VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM MATTIAS BENNINC ME FECIT ANNO 1595
(På dansk: Herrens ord trobliver i evighed. Mattias Benninc gjorde mig år 1595)
Den lille klokke er 200 år yngre.
Kammerherre Gregers Juels Enke Amalie Christiane von Raben, til Julsbjerg skænkede i 1793 denne klokke til Kirken.
I 1903 blev det nødvendigt at lade den omstøbe, hvilket blev gjort af klokkestøber Andersen fra Århus.
Dens indskrift lyder:
GUD ALENE ÆREN STØBT AF D C HERBST HOFKLOKKESTØBER KIØBENHAVN 1793
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke