Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Alter
Det nuværende Alter stammer fra 1753, det er et pænt og enkelt arbejde i rokokostil.
Malleriet er malet af prof. Anton Dorph, dens motiv er den opstandne Kristus, med Gravåbningens mørke som baggrund træder Frelseren i sine hvide ligklæder frem i et lysskær,
mens der i toppen af Altertavlen sidder det oprindelige maleri, Kristus i Gethsemane.

Døbefont
Døbefonten er en Romansk granitfont med en firesidet kumme.
Der findes desværre ikke mere historie om denne.

Prædikestol
Prædikestolen er fra 1589 den er lavet i ungrenæssance med fladsnittede ornamenter og hjørnehalvsøjler.

Krucifix
Der sad et gammelt Krucifix i korbuen, men det er nu på grund af alder og brøstfældighed nedtaget.
Der hænger  i dag et almindeligt trækors.

Orgel
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke