Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Som de fleste andre gamle kirker har Aunslev Kirke været forsynet med kalkmalerier. Resterne af disse blev afdækket ved restaureringen i 1912, men blev atter overmalet.
Et malet årstal angav 1552 som tilblivelseåret.
  Ved restaurering af kirken blev den forsynet med den bemaling af hvælvingernes ribber, som ses i dag. De blev udført af dekorationensmaler Schwendsen, der også udsmykkede gravkapellet i tårnrummet.
  På murede konsoller i korets nord- og sydvæg står fire evangelistfigurer, der hører til kirkens katolske udsmykning.
Det vides ikke, hvor de har stået oprindeligt. Den bemaling, de har i dag, er næppe heller den orginale.
  I koret er anbragt fire barokstole, skænket af et medlem af menigheden (Johannes Jacobsen af Nordenhuse) i 1980'erne. De stammer fra et sydsvensk gods.
  Som i alle andre ældre kirker har der i Aunslev Kirke været talrige grave i selve kirkegulvet. Adskellige sten må været gået til i tidens løb, men enkelte findes endnu - indmuret i kirkens vægge.
Det drejer sig om sognepræsten Knud Lerckes og hustrus sten i kortes sydvæg, og præsten Daniel Ivarsen Køhlers sten i nordvæggen, hvor han er afbilledet med begge sine hustruer, Mette og Margrethe.
Der findes endvidere en gravsten over sognepræst Hans Jacobsen og hustru Anna Poulsdatter. Denne er senere anbragt i Juelernes gravkapel i tårnrummet.
På kirkens udvendige mur findes en indmuret gravsten over en lille pige.
på østgavlen er anbragt et stort jernkors over sognepræst Kiesbyes familiegravsted.
I 1770 blev der sat en smuk smedejernslåge mellem tårnrum og skib, men efter tilmuringen er smedejernslågen kun synlig i det Juelske Gravkapel.
  Under prædikestolen er et »djævlehovde« indmuret. Det er usikkret, hvor det oprindeligt har været anbragt. Hovedet er ejendommeligt realistisk udført.

Der er spor efter et par horn, som i tidens løb er forsvundet. Stilen antyder, at dette arbejde er meget gammelt.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke