Aunslev kirkes tårnrum befinder der sig fire klokker.
Kun de tre er ophængt - alle i en slyngebom. 
Den ældste klokke, (som ikke er ophængt), bærer indskriften: »GLORIA IN EXELSIS DEO: ME FECIT HENR.TESSIN: CIVIS HAFN« (Ære være Gud i det højeste. Henrik Tessin støbte mig, borger i København).
Under denne indskrift er tilføjet denne:
Aufnslef Kirchis største Klockis Omstøfvning, som er dend fjerde Gang udi faae Aars Tiid, blef besørget og bekostedt af Christian von der Masse til Raschenberg 1734.
Kirkens næstældste klokke har følgende indskrift:
» SOLI DEO GLORIA: ME FACIT M: C: TROSCHELL HOFFKLOCKENGIESER IN COPENHAGEN ANNO 1764.
Derunder står der:
»IN DEO A. E. H. 1764« (Gud alene æren. Mig støbte M.C. Troschell, hofklokkestøber i København 1764).
I Gud A(nna) E(lisabeth) H(aman) 1764.
Den ældste klokke fra 1734 blev i 1968 udskiftet med den nuværende største klokke. På denne står der:
»JESUS KRISTUS FORBARM DIG OVER OS«.
Herunder er der på kransen indstøbt:
»PETIT OG FRITSEN HOLLAND GJORDE MIG TIL AUNSLEV KIRKE 1968«.
Dfter anden verdenskrig blev der i Aunslev Sogn samlet ind til en fredsklokke. Denne blev støbt og ophængt, men harmonerede ikke med kirkens store nye klokke fra 1968, hvorfor en ny fredsklokke blev støbt.
På denne stod der:
»JEG RINGER FOR FRED PETIT OG FRITSEN HOLLAND GJORDE MIG TIL AUNSLEV KIRKE 1968«
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke