Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Alter
Barokalter fra midten af 1600-tallet. Formodenligt udført af Anders Mortensen i Odense. Alteret havde tidligere et andet billed, som dog er ukendt - pladen blev anvendt til trin i trappen op til prædikestolen.
Det nuværende billede: Kristus i Getsemane Have er en kopi af det Eckersberg-maleri, der findes i Svendborg.
Døbefont

Romansk granitfont - kirkens ældste inventar.
Fonten kan være samtidig med den første bygning på stedet.
Den er opstillet på sokkel af gotlandsk kalksten. Fonten har ingen udsmykning.

Prædikestol

Prædikestolen bærer årstallet 1573. Det er et renæssancearbejde fra
Frederik d. 2.s tid. Ophavsmanden er ukendt.
Felterne bærer billeder af de fire evangelister.
Himlen over prædikestolen er et lidt yngre arbejde.


Orgel

Kirkens første orgel blev bygget af orgelbygger Starup i 1912 og stod klar til julegudstjensterne dette år.
Det blev betalt gennem en indsamling i menigheden. I 1984 blev det erstattet af det nuværende orgel fra Marcussen og Søn, Aabenraa.
Det har 11 stemmer, hvoraf de tre er genanvendt fra første orgel.


Fattigblok

Kirkens blok er af nyere dato, men det kan formodes, at beslagene har tilhørt en ældre blok.
I 1588 blev en katolsk monstrans (beholder) på biskoppens henstilling ombygget til fattigblok.

Kirkens ædelmetal
Malmstagerne på kirkens alter er i 1697 skænket af Claus Rasch, som på den tid var ejer af Juelsberg Gods (Raschenberg Gods).
  Kirken ejer en smuk, gammel kalk. Den blev oprindeligt skænket af sognepræsten Søren Sørensen og Anna Sophia Ottisdatter i 1682, jvf. en indskrift under kalkens fod.
I 1753 blev kalken gjort større og forgyldt indvendig. Dette blev betalt af købmand og godsejer Jens Dreier og hans hustru Anna Elisabeth Haman.
  Den syvarmede lysestage på alteret blev i 1906 skænket af Juelsberg Godsets ejer, kammerherre Knud Juel.


Krucifix

Krucifixet på kirkens nordvæg menes oprindeligt at have hængt over korbuen.
Det er et arbejde i højgotisk stil fra begyndelsen af 1400-tallet.
Den lidende Kristus er korsfæstet på »livets træ« med roenknopper. I korsets fire ender ses udskårne evangelistsymboler.


Præstetavle

I våbenhuset findes en præstetavle af rød ølandssten.
Tavlen er udført af stenhugger Broch Mikkelsen, Nyborg i 2001.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke