Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
 
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke

»Maria Magdalene«

Vores bibel vrimler med mennesker. Mennesker, der bærer på hver deres historie. Mennesker som vi kan spejle os selv i. Lære af. Lade os
inspirere af. I det liv, der er vores. Vores bibel fortæller om mange mænd, der hver fik deres særlige plads i fortællingen om Gud og
mennesker.  Jesus naturligvis. Moses. Abraham. David. Men vi møder også mange kvinder på siderne i Bibelen. Sara. Deborah. Esther.
I det ny testamente er der flere med navnet Maria. En af dem er Maria Magdalene.

Hvem var hun? Hun  var en af de kvinder, der fulgte Jesus tæt i mens han levede. Hun stod ved hans kors på Golgatha. Hun var med til at
lægge ham i graven. Hun var den første han mødte, da han gik ud af sin grav påskemorgen.

I efterårets studiekreds vil vi sammen læse bogen »Maria evangeliet« skrevet af Ma- rianne Aagaard Skovmand, der er sognepræst i  
Nyborg. I den bog kan vi læse et af de evangelier, der ikke kom med i Det nye Testamente og som tilskrives netop Maria Magdalene.
Et evangelium, der gør os klogere på Maria Magdalenes plads og rolle i den tidligste kristne kirke.

Vi vil også se på Maria Mag-dalene sådan som hun er blevet fremstillet i vores Nye Testamente og i kirkekunsten. Måske vil vi opdage at hun
kan være til inspiration for os i dag?

Første gang vi mødes er tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Af hensyn til hvor mange eksemplarer, der skal bestilles af bogen til en pris af 100 kr.