Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Man er meget velkomne til at benytte kirkebilen til alle gudstjenester i Aunslev og Bovense kirker og til kirkernes øvrige arrangementer.

Det kan være til kirkekoncert eller til et arrangement i konfirmationslokalet.

Det vil glæde os meget, hvis I vil benytte jer af dette tilbud.

Det er bestemt ikke til besvær.

For at komme med kirkebilen bedes man ringe til Birgit Baagøe.

Så vil man blive afhentet på sin bopæl og naturligvis afleveret sammen sted.
Man kan selvfølgelig også komme med kirkebilen selvom man sidder i kørestol eller bruger rollator.Kirkebil Tlf: 28 96 04 67

Husk at ringe senest dagen før inden kl. 15:00

Se hele gudstjenestelisten her >>>
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
 
 
Særlige gudstjenester
 
 
 
Høstgudstjeneste søndag d. 22. september og Pilgrimsvandring
Vores høstgudstjeneste er en fest gudstjeneste. Vores høstgudstjeneste er en tak­kegudstjeneste. Hver især har vi noget at takke Vorherre for. Livet. Skaberværket. Natu­rens skønhed. De mennesker, der har betydning for os. De lykkelige øjeblikke. Vi må ikke glemme at tak for alt det, der aldrig må blive en selvfølge for os. Takke Gud for hans ord til os. For hans nærvær i vores liv. Takke ham for nye kræf­ter og for mod på livet. For tilgivelse og overbærenhed. For nye døre, der åbnes. For håbet om en ny begyndelse. Sammen med ham. Ved denne festgudstjeneste med virker Alex Kingo på harmo­nika og Knud Erik Jørgensen på violin.

Pilgrimsvandring
Efter gudstjenesten kl. 10.30 i Aunslev Kirke hvor vi også vil byde vores nye konfir­mander velkomne er der mulighed for at deltage i en pilgrimsvandring.
Sammen med deltagere fra Munkebjerg kirke går vi fra Aunslev kirke ad en endnu ikke fastlagt rute igennem vores smukke lokale land­skab. Der vil være en vekslen imellem at tale sammen og at vandre i stilhed. Vores vandring vil slutte i Hjulby kirke, hvor vi vil blive mødt med en kop kaffe og et stykke kage. Der arrangeres hjemtransport fra Hjulby kirke.
»Skumringstime«
I dette efterår byder vi indenfor til: »Skumrings­time«
En gudstjeneste, der begyn­der kl. 17.00, når mørket er faldet på udenfor. Kirken vil være oplyst af levende lys. Vi mødes til en kort guds­tjeneste, hvor musikken får en central plads og hvor der også er rum for stilhed. Vi vil invitere forskellige musi­kere til at komme og med­virke på deres instrumenter.
Vi holder »Skumringstime«:Torsdag d. 24. oktober i Hjulby kirke kl. 17.00.

Ved denne gudstjeneste medvirker Anne Marie Høst på harpe.
Torsdag d. 28. november i Bovense kirke kl. 17.00
hvor Louise Knudsen med­virker med sang og Mads Klindt Poulsen, klaver
Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 3. november
Den første søndag i novem­ber holder vi en gudstjene­ste, hvor vi særligt mindes dem, der ikke længere er iblandt os. Dem, der døde i det forløbne år. Det gør vi ved at læse deres navne op og tænde et lys for dem. Ved gudstjenesten medvir­ker Knud Erik Jørgensen på bratsch.